Metamorfosen

Graficus Maurits Cornelius Escher (1998-1972) en zijn neef, de componist Rudolf Escher (1912-1980) voerden jarenlang een briefwisseling waarin ze behalve familiezaken ook over hun beider vak discussieerden. Waar de jongste van de twee verbindingen probeerde aan te tonen tussen muziek en beeldende kunst wilde zijn oom daar niets van weten. Inmiddels zijn we verder in de tijd en kwam in 1979 het boek Gödel, Escher Bach uit, een jaar na het overlijden van de componist. In dit boek worden de verbanden tussen wiskunde, muziek en aangetoond en verklaard. In dit programma ziet en hoort u werken van beide Eschers.